Camping tilbehør

CAMPEQUIP - CAMPING TILBEHØR


Vognruller.Våre vognruller har solgt godt i mange år og flere og flere oppdager den store gleden og fleksibiliteten som en vognrulle gir.


Bruk av vognrulle forenkler plassering av campingvogn mot forteltet. En kan i sikker avstand fra teltet rygge vognen opp på vognrullen, koble fra vognen og etterpå skyve vognen sideveis mot teltet. Risiko for skade på vogn og telt er eliminert!

 

Skinnene som hjulene går i skrues mot et plant underlag. Høyde på oppkjøringsrampe er basert på at en bygger skinnene opp 2" i forhold til underlaget. En kan f.eks benytte en justert plank på 2"-6".

 

CampEquip vognrullen er bygd i en solid stålkonstruksjon med hjul av plast. Lakkert i sort

 

Vognstøtter. Bruk av vognstøtte gir en bedre opplevelse da vognen blir mer stødig enn ved bruk av vognens egne støttelabber alene. Vognstøtten er konstruert for å monteres mot vognens ramme. Den er justerbar og skal skråstilles mot rammen for å gi riktig effekt. 4 vognstøtter utgjør en stor forskjell hva gjelder komfort.

 

CampEquip vognstøtten er i en solid stålkonstruksjon og lakkert i sort.


PRODUKTER OG TJENESTER