Tekniske data - Sandwich fortelt

CAMPEQUIP - FORTELT AV SANDWICH ELEMENT


Tekniske data:Vegg elementer 80mm (pdf)


Tak elementer 100/140mm (pdf)"NYE" BRANNKRAV TIL FORTELT.


Enkelte kommuner har nå begynt å praktisere krav til såkalte "spikertelt" eller permanente konstruksjoner i forhold til plan og bygningslovens paragrafer, og da med spesielt fokus på brannkrav. Noen kommuner praktiserer nå dette strengt, men foreløpig er det et flertall av kommunene som velger å se bort fra dette. Trolig vil dette tvinge seg fram hos flere kommuner etterhvert.


Det er mulig det vil bli endringer I lovverket rundt denne type konstruksjoner, men foreløpig er plan og bygningsloven klar på dette punktet. Det er håndhevelsen av regelverket som er "uklar"


CampEquip kan fra og med mai 2012 tilby sine kunder fortelt som tilfredstiller brann- og snølast krav i plan og bygningsloven. 


Ikke la deg lure! Flere leverandører sier at de leverer branngodkjente sandwich fortelt. De fremlegger branndokumentasjon på sandwich elementene, men sier ingenting om at de godkjenningene gjelder elementer uten belastning. Så lenge elementene brukes som bærende konstruksjon så gjelder IKKE den godkjenningen. 


Dette har CampEquip løst og derfor er vi trolig eneste leverandør som kan dokumentere at forteltet tilfredstiller brannkrav i plan og bygningsloven.


Det vil si at forteltet kan plasseres nærmere enn 8 mtr til andre faste installasjoner. Vi mener å være den første leverandøren av sandwich fortelt som kan dokumentere dette iht plan og bygningslovens krav.


For at vi skal være konkurransedyktige på pris så er vi avhengig av at du som kunde opplyser hva du ønsker levert da det er rimeligere å levere ett fortelt som ikke har EI30. Branngodkjenning leveres av den grunn som opsjon.


Ta kontakt med din kommune om du er usikker hvilke krav (håndhevelse) som gjelder!


Link til Nordal Kommune sine retningslinjer finner du her og her .


TEKNISKE DATA OG SPESIFIKASJONER

Sandwich fortelt

TEKNISKE DATA

TILLEGG / OPSJONER

VINDUER OG DØRER FORTELT

TEGNINGER OG BILDER