Fortelt - Tre

CAMPEQUIP - FORTELT AV TRE


CampEquip vil ta steget videre og tilby de mer tradisjonelle forteltene av tre. Vi tar sikte på å selge en standard modell som byggesett som kunden kan sette opp selv.


Skreddersøm. Det er ikke alltid en standard modell passer inn. Derfor vi vil også, som for våre sandwich fortelt, tilby teltene som skreddersøm for de kundene som ønsker det.


Foreløpig har vi ikke mer info om våre fortelt av tre, men ønsker å komme i kontakt med interesserte. Mer info kommer etter hvert. Interessert? Ta kontakt nå!!


TEKNISKE DATA OG SPESIFIKASJONER

Sandwich fortelt

TEKNISKE DATA

TILLEGG / OPSJONER

VINDUER OG DØRER

TEGNINGER OG BILDER